#Rohani

Buku Ende No. 457 Bagas Ni Haholongan

HKBP

1
Bagas ni haholongan naung sun hinaholongkon ni Debatanta i tu hita jolma i.
Na tuat do Anakna tumopot hita jolma. Hupuji holongMi, na so mansohot i.
Hupuji holongMi, na so mansohot i.

2
Diporsan do dosanta, targantung do singkatta
Di hau parsilang i, songon parjahat i.
Na mate do Ibana, hita pinaluaNa.
:,: Hupuji holongMi,….

3
Na hehe do Ibana, tung saut bagabagaNa,
Parmonang Jesus i di paraloan i.
Nang hita pe partohap di ngolu na so monjap
:,: Hupuji holongMi,….

4
Manaek muse Tuhanta tu lambung ni Amanta,
PangondihonNai tarbege do disi.
Ringkot tongtong rohaNa manait pinaluaNa.
:,: Hupuji holongMi,….

5
Rohanta diingani, TondiNa mandongani
Sudena jolma i, naung siseanNa i.
Sai i do disarihon, tu surgo ditogihon
:,: Hupuji holongMi,….

6
Na mulak ma Tuhanta; tu langit an langkanta
Tusi tatomu ma Tuhanta Debata.
Dung i disi sambulonta tandap siteanonta.
:,: Hupuji holongMi,….
:,: Hupuji holongMi,….