#Rohani

Buku Ende No. 428 Ho Na Loja Ho Na Sorat

HKBP

1
Ho na loja, ho na sorat, pos roham di Debatam
Di na hansit, di na borat, dipapita do roham
Unang ganggu rohamuna di pandok ni Debatam
PasautonNa baga-baga, pos roham di Debatam

2
Asa unang be ho talu dibaen haholomon i
Bereng Jesus i Tuhanmu, bernit na tinaonNa i
Unang ganggu rohamuna di pandok ni Debatam
PasautonNa baga-baga, pos roham di Debatam

3
Ala ni padao arsakmu, hot ma tiop Tuhanmi
Tu na denggan do ditogu saluhut na masa i
Unang ganggu rohamuna di pandok ni Debatam
PasautonNa baga-baga, pos roham di Debatam