#Daerah

Lirik Lagu Bali Nyesel

Jaya Pangus

Yen unduke beliwat 
Ento ne anggon Adi sesel
Beli tusing je lakar nyidang nombang pepineh adine  
Uliyan ento pelih beline,,,
Ne mekade kekene Jani unduke tepuk,,,,

Yen dadi beli ngidih
Kapening ragan adi
Baang je beli galah lakar anggon beli menehin raga
Mekejang Solah beline liwat liwat,, ne ngae Adi sebet ne ngae Adi sedih,,,,

Diolas Adi terima beli
Jelek beli ne lacur beli ne,,,
Beli misadia ngesehin raga nyayangin adi seurip beli ne,,,
Mule wantah Adi 
Ne Ade di hati ne sayangin beli Kanti beli mati,,,
Dumogi Ida hyang Prama Kawi ngicen pemargi
Irage Nemu bagia,,,,,