#Daerah

Lirik Lagu Batak Astreed ~Jun Munthe

Jun Munthe

Astreed adalah lagu bertema cinta atau nama dari tokoh inspirasi lagu itu sendiri yaitu isteri dari bang "Okta sihotang" dimana pada kesempatan ini berperan sebagai executive produser. lagu ini ditulis sebagai wujud cinta dan kasih sayang untuk yang terkasih, orang tua, saudara, sahabat terlebih pasangan Hidup. 

Lirik Lagu Batak Astreed ~Jun Munthe

Martua au mananda ho 
naung mandongani lakka ki
Manganju au pasikkop hahurangan ki
Songon ombun manogot pambaenanmi 
Tudos binsar las ni ari palashon daging ki

Dang targombar au rongom ni tondiki
Molo so adong be ho di lambungki

Ho do tompa ni basa ni Tuhan ku 
Naung hu jalo di ngolu ki
Tar songon sulu torangi dalab ku 
Hosa nang gogo ki
Uli ni rupa mi satolop tu denggan basa mi 
Naeng saleleng na au raphon ho hasian

Martua au mananda ho 
naung mandongani lakka ki
Manganju au pasikkop hahurangan ki
Rade manjalo hagaleon ki
Songon ombun manogot pambaenanmi 
Palamo rohaki
Tudos binsar las ni ari palashon daging ki

Dang targombar au rongom ni tondiki
Molo so adong be ho di lambungki

Ho do tompa ni basa ni Tuhan ku 
Naung hu jalo di ngolu ki
Tar songon sulu torangi dalan ku 
Hosa nang gogo ki
Uli ni rupa mi satolop tu denggan basa mi 
Naeng saleleng na au raphon ho hasian

Ho do tompa ni basa ni Tuhan ku 
Naung hu jalo di ngolu ki
Tar songon sulu torangi dalan ku 
Hosa nang gogo ki
Uli ni rupa mi satolop tu denggan basa mi 
Naeng saleleng na au raphon ho hasian
Naeng saleleng na au raphon ho hasian