Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 282 Tung Beasa Au Holsoan

1
Tung beasa au holsoan? Kristus i, Turpukki,
Na so harampasan, ise do na tuk mangkinsu,
Surgo i di au i, dung tusi ditogu.

2
Marsaemara do au tubu, so adong di au on
Otik ugasanku, songon i tadingkononku
Ngolungkon tano on, di na tos hosangku.

3
Tondi dohot pamatangku, Debata do mala
Nang sude artangku, naeng muse i buatonNa,
Huoloi, Hutohoi nasa pambaenanNa.

4
Molo tung dipaporsanhon na hansit, na bernit,
Ndang huhadelehon, ai Ibana mangkusorhon
Soro ni aringki dung na tuk dihorhon.

5
Lan do ari las ni roha binaen ni Tuhanki
Di au naposoNa, ipe ndang upirhononku Silang i
Molo i, ingkon porsanonku.

6
Setan manang musu jolma, dihangki ma disi
Nang au insahanna, di nasida ma rohana
Tuhanki jambarhi do paurakkonsa.

7
Na so tupa do tahutan, roha ni Kristen i,
Nang marhabiaran, nang maradu tos hosana
Baenon ni musu i, ingkon pir tondina.

8
Ndang tarbunu hamatean hita on, na tongtong marpahorseaon
I do ujung ni na bernit na tataon nasailaon
Lapang lao tu langit.

9
Sahat ma disi jambarhu, na denggan na torang
Do hasonanganku, ndang adong di tano arta
Na tongtong olo gong mago do luhutna.

10
Doshon na sanggolom rihit arta di tano i
Sipatubu sahit, holan di banuaginjang do
Ture sasude arta na dumenggan.

11
Jesus mual hangoluan, di au Ho, au di Ho
Ndang tarbaen be sirang, au di Ho, ai tinobusMu do au on
Asa tong Ho pasangaponku.

12
Ho di au, ai sai digolom rohangkon Ho tongtong
Di haporseaon, sai pamasuk au tu ginjang
Ingkon ro au tu Ho masipaidaan.