#Rohani

Buku Ende No. 244 Binsan Ro Asi Ni Roha

HKBP

1
Haburjuhon ma mangalo, hajahatonmi sude
Tagan songgop asi roha, ni Tuhanta i dope

2
Alo, ai gogot do dalan na hopit bahalna i
Tinggal do di hamagoan na so lao tu surgo i

3
Alo, asa lam ro ringgas pasadahon rohami
Tu Tuhanta Jesus Kristus sai tundalhon dosa i.

4
Sai gogoi ma martangiang, tu Tuhanta Jesus i
Unang ho marpansadian, borngin nang arian i.

5
Ia monang ho sahali, manaluhon dosa i
Unang olo ho mansadi, tagam ma donganna i.

6
Ai saleleng tainganhon, hasiangan on dope
Na so holang do jagaon, dosa, roha, daging pe.