#Rohani

Buku Ende No.153 O Jesus Naung Sineat

HKBP

1
O Jesus naung sineat, di hau na pinarsilang.
RohaM tongtong daulat, nang uju Ho tarsilang.
Marutang hosa hami, ditaon Ho dosanami, Asi rohaM o Jesus.

2
Pelean na badia, na masuk tu Jahowa.
Singkat ni manisia, na so daulat roha.
Di taon Ho dosanami, so i lao mago hami, Asi rohaM o Jesus.

3
Pelean na badia, jinalo ni Debata
Panaon ni manisia, na pasohothon bada
Sai sesa dosanami, Ho hatigorannami, Asi rohaM o Jesus

4
Pelean na badia, dagingMu sipanganon
Di angka na porsea, mudarMu siinumon
Sai ro ma maringanan, marhite parpadanan. Di hami on, o Jesus.