Lirikanmu

HKBP

Buku Ende No. 123 Ale Dongan Na Saroha

1
Ale dongan na saroha, manjalahi dame i
Dompak Jesus tapasada, holong ni rohanta i
Ai Ibana do ulunta, hita do ruasNa i.
Tuhan Jesus do gurunta, hita siseanNa i.

2
Tanda asi ni rohaNa, na bagas na timbo i
Tanda holong ni rohaNa, na so hadodoan i
Didongani Debatanta, Ama na sumurung i
Dohot Jesus pe Tuhanta, hita na porsea i.

3
Sai pasada ale Tuhan, angka na porsea i
Asa masihaholongan, songon na pinatikMi
Dibagasan hasintongan, i do pinangidoMi
Sai padomu angka dongan, na tutu sinondangMi

4
Sai pasada rohanami, doshon Ho tu Ama i
Asa unang sian hami, nanggo sada lilu be
Ho tongtong hutiru hami, di ulaon i sude
I ma patandahon hami, gabe siseanMu be