Lirik Dasar Jodo

Oleh Eka Angelina
Kategori Daerah
Publikasi oleh Team C&L,  Tanggal 31-03-2021 

Lirik Dasar Jodo

Kasusah ditambah rumah tangga teh payah
Salaki teu ngarti pan di imah teu mahi
Ngupahan sorangan batan papaseaan
Duriat teu pegat asal ulah basilah

Gogoda cocoba/dodoja mun urang rumah tangga
Sakapeung sok ludeung
Rek menta diserahkeun
Tapina tong aral kawas lain wanoja/wanita
Ulah sok ngadoja/ngagoda dapuguh ge gogoda

Kasusah ditambah
Rumah tangga teh payah
Salaki teu ngarti pan di imah teu mahi
Ngupahan sorangan batan papaseaan
Duriat teu pegat asal ulah basilah

Gogoda cocoba/dodoja mun urang rumah tangga
Sakapeung sok ludeung
Rek menta diserahkeun
Tapi na tong aral kawas lain wanoja/wanita
Ulahsok ngadoja/ngagoda dapuguh ge gogoda

Kasusah ditambah
Rumah tangga teh payah
Salaki teu ngarti pan di imah teu mahi
Ngupahan sorangan batan papaseaan
Duriat teu pegat asal ulah basilah