Lirikanmu

Hobasta Trio

Lirik Boru Dayak

Burju do rohakki dohot dainang i
Mandapothon ho tu jabu mi
Hu boan do sude natua-tuaki
Na lao manodoho parumaen nai

Hape balik doi sian pakkiriman hi
Murhing do bohi ni tulang i
Ai dang di jakkon au na lao gabe helana
Alani hapogoson na tarlobi

REFF :

Mulak balging ma au ito rap dohot dainangi
Tarilu-ilu au di tikki i...
Dang tarhatahon au sude akka na massai
Haccit doi pambaenan ni tulang i...
Borhat ma au mangarato tikki i
Tu Kalimantan kota na ribur i
Laos disi ma juppang au boru ni raja i
Boru Dayak si rokkap ni tondikki