#Daerah

Lirik Naeng rodo au inang

Trio Lamtama

Naeng ro do au ale inang
mandulo ho tu huta i
pasombu sihol na di rohami
unang sai tangis ho inang da na burju
unang sai tangis ho inang da na burju

**
sai marsak au ale inang
dung hubege parsahitonmi
sai tangis au ale inang
sai tangis au di si habunian i
sai tangis au di si habunian i

sai naeng marlojong au ale inang pangintubu
ro mandapothon ho tu huta i
dang tarlakkahon au simanjojakhi inang
ala soada si baenonki hei hei

pasahat ma inang tu tuhan i
sude nasa arsak ni rohami
unang sai tumatangis ho inang
inangku na lagu

Back to **