Lirikanmu

Maxima

Lirik Dijou Au Mulak

Sian na dao hubege do sada ende
Tarsangon na mangandung-andung inang
Mangandungi au parjalangi
Bornginna i tangis tarlungun-lungun inang

Dijou au mulak inang
Da tu Rura Silindung
Disi do paimahon inang
Da na lambok malilung

Mansai hansit jala ngotngot mansai porsuk
Jala dangol do andungi begeon inang
Dirusuhi dibolai ate-ate
Dibagasan hilalaon amang da inang

Na lao ma au mulak inang
Da tu Rura Silindung
Asa gira huida inang
Da na lambok malilung

Hundul au inang pual-pualon
Jongjong au inang anso sambopon
Mata da inang sora tarpodom
Binaen ni sidangolon da inang

Di Baheni aut marhabong-habong au
Tarsongon lali habang au da inang
Tongkin on dope au lao habang
Manalpui angka dolok rura inang

Na lao ma au habang inang
Da tu Rura Silindung
Asa gira huida inang
Da na lambok malilung