#Daerah

Lirik Sasada Ho Do Boru Ku

Victoria Voice

Nunga magodang ho boru
Sai sahat ma inang na pinarsinta mi
Diramoti Tuhan I ma ho tontong
Dipasu-pasu ma tutu nang langka mi
Dapot mu ma inang ni luluan mu
Jumpang  ma inang nijalahan mu

Ganjang ma umur mi
Sasada ho do borukku iboto ni sude anakkon hi
Malo-malo ma ho inang manubut roha ni akka iboto mi
Somba maho inang marhula-hula
Iboto mi do haduan gabe among mu molo dung  soada au

Serep ma ho inang burju maho marroha
Passolhot diri mi tu Bagas Joro ni Tuhan ta, gogoi martangiang
Asa taruli pasu pasu ho diparngoluon mi

Burju ma ho inang marnatua-tua
Patuduhon ma ho inang ho boru ni Raja
Marparange na denggan ma ho inang
Jala boru na boi pangulaean

Dihamu anakhon ku burju hamu Amang tu borukhon
Unang baen Hamu tarilu haduan molo dung soada au