Lirik Anju Ma Au

Oleh Rafael Sitorus
Kategori Daerah
Publikasi oleh Team C&L,  Tanggal 29-03-2021 

Lirik Anju Ma Au

sadarion masihol au tu ho.
sadarion lungunan au tu ho.
mansai dao ho sian au.
gabe lam ganda siholhi.

saonari hurimangi ma muse.
sude akka pambahenanhu na tu ho.
godang na salah hubahen.
gabe dao ho sian au.

anju ma au, sai anju di sude akka salahku.
anju ma ahu, sai anju di sude pangalahokku.
na mambahen ho gabe sai marsak.
na mambahen ho gabe sai muruk.
na mambahen ho gabe dao sian au.
sai anju ma au.

saonari hurimangi ma muse.
sude akka pambahenanhu na tu ho.
godang na salah hubahen.
gabe dao ho sian au.

anju ma ahu, sai anju di sude akka salahku.
anju ma ahu, sai anju di sude pangalahokku.
na mambahen ho gabe sai marsak.
na mambahen ho gabe sai muruk.
na mambahen ho gabe dao sian au.
sai anju ma ahu, anju ma ahu.
sai anju ma ahu, anju ma ahu.

ai anju ma ahu.