Lirik Ingeut Ka Lembur

Oleh Wina
Kategori Daerah
Publikasi oleh Team C&L,  Tanggal 28-03-2021 

Lirik Ingeut Ka Lembur

Saur bapa saur ema
Basa abi gumelar ka ieu dunya
Cenah dina wanci haneut moyan
Nu harita langit teh kacida lenglang

**
Goak ceurik nu ngamimitian
Ngabuyarkeun halimun nu mungkus gunung
Dipapag rencok manuk na dahan
Di iringku hiliwir angin ti lamping

Tah didinya lembur di lingkung gunung
Tempat abdi lahir
Nya didinya lembur nu linduh daunna
Tempat abdi ulin

Tah didinya lembur nu seger hawana
Abdi di gedekeun
Nya didinya lembur nu cur cor caina
Nu Pikabeutaheun

Back**