Lirik Kurudung Bodas

Oleh Bah Dadeng
Kategori Daerah
Publikasi oleh Team C&L,  Tanggal 27-03-2021 

Lirik Kurudung Bodas

**
Hujan hese raatna
Marengan jumerit batinna
Maseuhan peurihna 
Geuring nyeri ku panghina

Hujan tembong orotna
Kamana nyakudu milampah 
Kasaha nya nanya
Geusan muntang nyalindung

Reff***
Kurudung Bodas
Niungan pikir nu fitri
Kurudung Bodas
Nganteurkeun hate nu wening
Nun mungkur gusti, maparin abdi pitulung
Nun mungkur gusti, maparin abdi hidayah

Back**
Back to***