Lirik Holan Ho do Cintaku

Oleh Shine Voice
Kategori Daerah
Publikasi oleh Team C&L,  Tanggal 07-10-2021 

Lirik Holan Ho do Cintaku

Husadari do nahurang malo au
Manganju anju ho hasianku
Hu hilala do burjum na saleleng on
Ido mambahen au jatuh cinta tu ho

Reff..

Au do mamillit ho gabe hallethu
Haholongan ku ho ito
Tudos songon dirikku
Nasa tarbahen au
Bahenonku doi lao pasonangkon roham
Pos roham hasian holan hodo cintaku

Hu hilala do burjuna saleleng on
Ido mambahen au jatuh cinta tuho

Reff..

Au do mamillit ho gabe hallet hu
Haholongan ku ho ito
Tudos songon dirikku
Nasa na tarbahen au bahenonku do

laho pasonang roham
Pos roham hasian holan ho do cintakku
Pos roham hasian
Holan hodo cintakku