Lirikanmu

Fransiska Dohona & Ester

Lirik Tadorodo Rayuanmo

Obe afato dodogu ga’a
Aila ndraodo ba niha soya
Hulo zilomoguna zinomoboro
Wahuwusada

Uwai hana wafaehu lagumo
No osondra I khou dambalimo
Niha sino tehongo
Ono’alawi siraya ba
Zimaetano

Nano’otona ba mboro
Lo’ufadanodo khomo
Boro mbewemo saloso
Tadorodo rayuanmo

No obetahiu me orongo
Mehalowogu 
Ha tuka salon