Lirikanmu

Nagabe Trio

Lirik Sama Dengan

Sedo au hinan boru payung mangobral holong jual murah hubamu....
Ham do naroh marpala pala
porlu tumang pajuppah pakon au...
Ham do naroh marpala pala
porlu tumang makkaholongi au

Lambin dokah ma hubunganta in..
Lambin taridah ma sonaha aslimu
Sai dong do tong ibaen ham dalan papusok pusok paruhuran
Sai dong do tong ibaen ham dalan papusok pusok kon pikkiran

Ref:
Salah ku i tambah-tambah hi ham
Perhatian mu i hurang-hurang i ham
Holong mu i bagi-bagi ham
Goluhku bois i kali-kali hon ham

Sama dengan ni sianu au manaron na lungun
Puasma uhur mu
Das ma ganupan nai akalhonmu