#Rohani

Buku Ende No. 407 Panotnoti Ma Silang

HKBP

1
Panotnoti ma silang ni Tuhanta i, na mamorsan sude dosami,
Sai tinggangkon sude arsak ni rohami, pasesahon sude dosami. So jo, bereng i! Panotnoti ma silang ni Tuhanta i, ngolumi, ngolungki sian i.

2
Tung beasa ditaon Ho, Tuhan, songon i
Dibagasan sude burjuMi? Tung beasa sap mudar sude dagingMi?
Ai tigor do sude dalanMi? Nda i holongMi?
MudarMi na use pasonangkon muse sasude na porsea disi.